ผลงานของเรา

ระบบประปาเเละสุขาภิบาล

งานเดินท่อน้ำระบบน้ำดี CW และระบบน้ำเสีย KW

สแกนพื้น

เจาะพื้น

ระหว่างดำเนินการ

ดำเนินการเรียบร้อย

งานเปลี่ยนท่อน้ำระบบประปา จากท่อเหล็กกัลป์วาไนท์เป็นท่อแบบ PPR 80

งานแก้ไขท่อส้วม

งานติดตั้งท่อน้ำทิ้ง ( ท่อ PVC ) จากถังพักไขมัน

งานเปลี่ยนเมนท่อน้ำประปาภายในอาคาร

ระหว่างดำเนินการ

ดำเนินการเรียบร้อย

งานติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนและท่อน้ำร้อน สำหรับห้องครัว

งานตัดเปลี่ยนท่อน้ำฝน

ระหว่างดำเนินการ

ดำเนินการเรียบร้อย

ท่อน้ำระบบปรับอากาศ

งานเปลี่ยนท่อน้ำของระบบ Cooling Tower จากท่อเหล็กดำเป็นท่อเหล็กดำ

ระหว่างดำเนินการ

ดำเนินการเรียบร้อย

งานเปลี่ยนท่อน้ำระบายความร้อน Cooling Tower จากท่อเหล็กดำเป็นท่อเหล็กดำ

ระหว่างดำเนินการ

ดำเนินการเรียบร้อย

งานเปลี่ยนท่อน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ ของ AHU

ระหว่างดำเนินการ

ดำเนินการเรียบร้อย

งานเปลี่ยนท่อน้ำระบายความร้อนระบบปรับอากาศ ( AHU ) จากท่อเหล็กดำเป็นท่อ PPR

ระหว่างดำเนินการ

ดำเนินการเรียบร้อย

งานเปลี่ยนท่อน้ำระบายความร้อนระบบปรับอากาศ จากท่อเหล็กดำเป็นท่อเหล็กดำ

ท่อน้ำระบบดับเพลิง

งานเปลี่ยนท่อตู้ดับเพลิง

งานท่อสปริงเกอร์