เกี่ยวกับเรา

ประสบความสำเร็จในการให้บริการซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศมากว่า 20 ปี

เกี่ยวกับเรา

บริษัท สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด

        เกิดจากการรวมกิจการของบริษัทในเครือ 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ลิ้งค์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (Link Service (Thailand) co.,Ltd ) และ บริษัท สตาร์เซอร์วิส แอนด์แมนเนจเม้นท์ จำกัด (Starservice and Management co.,Ltd)
        ซึ่งการรวมบริษัทที่มีความชำนาญงานด้านระบบปรับอากาศ เครื่องกล และไฟฟ้า ชั้นนำ 2 บริษัท จะทำให้บริษัทมีจำนวนพนักงาน วิศวกร และช่างบริการมากขึ้น จำนวนผู้ที่มีความรู้ความชำนาญงานสาขาต่างๆ มาก โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้บริการบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ และบริการระบบเครื่องกล ไฟฟ้าในอาคาร และสถานประกอบการ ต่างๆ ทั้งในพื้นที่กรุงเทพ และต่างจังหวัด อย่างมีคุณภาพ เน้นการทำงานอย่างมืออาชีพ มีการฝึกอบรม อย่างต่อเนื่อง และควบคุมคุณภาพ ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการเอาใจใส่ดูแลงานบริการ ทำให้ลูกค้าใช้บริการกับบริษัทต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาติดต่อกัน
        ภายใต้ นโยบาย "มุ่งมั่นให้การบริการ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า"

ลูกค้าสำคัญที่สุด

ทำงานแบบมืออาชีพ

หัวใจให้บริการ

ซื่อสัตย์สุจริต

พันธกิจ (Mission)

1. มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

2. ยึดหลักความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

3. มอบการบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าของเรา ในราคาที่เหมาะสม

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านงานระบบปรับอากาศในประเทศไทย
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทางบริษัท ได้มีการพัฒนาเเละปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการบริการ อย่างมีคุณภาพ

ติดต่อ-สอบถาม หรือ ขอใบเสนอราคา