ท่อน้ำระบบปรับอากาศ

ระบบท่อ Chiller

ท่อน้ำระบบปรับอากาศ

Sanitary System

ระบบท่อน้ำเย็น (Chilled Water Piping)

ท่อน้ำระบบปรับอากาศ ระบบท่อน้ำเย็นเป็นท่อที่นำน้ำเย็น จากเครื่องทำน้ำเย็น (Water Chiller) ไปยังคอยล์เย็น เช่น FCU และ AHU เมื่อน้ำอุณหภูมิสูงขึ้นก็จะนำน้ำกลับมาทำให้เย็นที่เครื่องทำน้ำเย็นใหม่ จัดว่าเป็นระบบปิด(Cloese System)) เพราะน้ำเย็นจะหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ภายในระบบท่อ ท่อน้ำเย็นที่ส่งน้ำเย็นเรียกว่า Chilled Water Supply จะมีน้ำเย็นอุณหภูมิประมาณ7 องศาเซลเซียส ท่อน้ำเย็นหลังจากออกจาก FCU และ AHU เรียกว่า Chilled Water Returnจะมีน้ำเย็นที่อุณหภูมิ ประมาณ 12 องศาเซลเซียส เป็นตัวกลางในการส่งผ่านความเย็น เป็นที่นิยมใช้งานกันในอาคาร สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล โรงแรม และโรงงานอุตสาหกรรม การวางระบบท่อส่งน้ำเย็นที่ดี จะช่วยประหยัดพลังงาน และสวยงาม

ระบบท่อน้ำระบายความร้อน

ใช้สำหรับระบบที่ต้องการขนาดการทำความเย็นมาก ประสิทธิภาพสำหรับเครื่องทำน้ำเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำดีกว่าระบายความร้อนด้วยอากาศ โดยจะอยู่ระหว่าง 0.62-0.75 กิโลวัตต์ต่อตัน อย่างไรก็ตามเครื่องทำน้ำเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำ ต้องมีการลงทุนที่สูงกว่าเนื่องจากต้องมีการติดตั้งหอระบายความร้อน (Cooling Tower) เครื่องสูบน้ำระบายความร้อน (Condenser Water Pump) และยังต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เหมาะสมเพื่อป้องกันการสึกกร่อน และตะกรันในระบบท่อและเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน อันเป็นสาเหตุทำให้ประสิทธิภาพเครื่องทำน้ำเย็นต่ำลง

บริการซ่อมแซมเเละติดตั้งท่อน้ำระบบปรับอากาศ

ระบบ Cooling tower

เปลี่ยนจากท่อเหล็กเป็นท่อเหล็ก,เปลี่ยนท่อเหล็กเป็นท่อPVC
เปลี่ยนท่อเหล็กเป็นท่อHDPE

งานเปลี่ยนท่อน้ำ และอุปกรณ์ต่างๆของ AHU

งานท่อน้ำและอุปกรณ์หน้าเครื่อง AHU

เปลี่ยนวาล์ว เปลี่ยนท่อ

ระบบท่อ Chiller

ระบบ Chiller

Air conditioning water pipes Cold water piping systems are pipes that carry cold water. from the water chiller to the evaporator coil Such as FCU and AHU, when the water temperature rises, it will bring the water back to cool the new water cooler. Classified as a closed system (Cloese System)) Because the cold water will circulate like this within the pipe system, the cold water pipe that delivers the cold water is called the Chilled Water Supply, there will be cold water with a temperature of about 7 degrees Celsius. The chilled water pipe after leaving the FCU and AHU is called the Chilled Water Return. about 12 degrees Celsius as a medium for transmitting cold It is commonly used in buildings, offices, department stores, hospitals, hotels and industrial plants. Laying a good cold water pipe system It saves energy and is beautiful.

งานเปลี่ยนท่อน้ำระบายความร้อน Cooling Tower จากท่อเหล็กดำเป็นท่อเหล็กดำ

ระหว่างดำเนินการ

ดำเนินการเรียบร้อย

งานเปลี่ยนท่อน้ำระบายความร้อน Cooling Tower จากท่อเหล็กดำเป็นท่อ HDPE

ระหว่างดำเนินการ

ดำเนินการเรียบร้อย

งานเปลี่ยนท่อน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ ของ AHU

ระหว่างดำเนินการ

ดำเนินการเรียบร้อย

งานเปลี่ยนท่อน้ำระบายความร้อนระบบปรับอากาศ ( AHU ) จากท่อเหล็กดำเป็นท่อ PPR

ระหว่างดำเนินการ

ดำเนินการเรียบร้อย

งานเปลี่ยนท่อน้ำระบายความร้อนระบบปรับอากาศ จากท่อเหล็กดำเป็นท่อเหล็กดำ