ท่อน้ำระบบดับเพลิง

ระบบงานท่อดับเพลิง

Fire hose system

ท่อน้ำระบบดับเพลิง เป็นสิ่งที่จะต้องมีในอาคาร ใหญ่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงพยาบาล โรง แรม อาคารสํานักงาน โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารใหญ่ ๆ ที่เป็นที่พักอาศัยและศูนย์ การค้าที่ก่อสร้างเป็นอาคารสูง ๆ ในปัจจุบัน ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอัคคีภัยมักจะรุนแรง และก่อความเสียหายได้ทั้งอาคารสิ่งก่อสร้าง ทรัพย์สิน ตลอดจนการสูญเสียชีวิตของผู้อาศัย ในอาคารนั้น ฉะนั้นระบบดับเพลิงที่มีอยู่ใน อาคารจะทําหน้าที่ดับเพลิงก่อนที่เพลิงจะลุกลาม ไปตามส่วนต่าง ๆ และหรือสามารถดับเพลิงได้ ทันท่วงที่เมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น ภายในอาคาร

1. ระบบท่อเปียก (Wet Pipe System) ระบบนี้เหมาะสมที่จะใช้งานกับพื้นที่ป้องกันเพลิงไหม้ที่อุณหภูมิแวดล้อม (Ambient Temperature) น้ำจากหัวกระจายน้ำดับเพลิงจะฉีดออกมาดับเพลิงทันทีที่เกิดเพลิงไหม้
2. ระบบท่อแห้ง (Dry Pipe System) ระบบนี้เหมาะสมที่จะใช้งานสำหรับพื้นที่ป้องกันที่มีอุณหภูมิโดยทั่วไปต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง โดยในระบบท่อจะมีการอัดอากาศเข้าภายในแทนน้ำ เหมาะสำหรับประเทศที่มีภูมิอากาศหนาวจัด

fire water system It is a must have in large buildings, especially hospitals, hotels, office buildings. Industrial factories and large buildings that are residential and centers. The construction trade is high-rise buildings today. The damage caused by fire is often severe. And can cause damage to the building, construction, property, as well as the loss of life of residents in that building, so the fire suppression system in The building will act as a fire extinguishing function before the fire spreads. go through different parts and or can extinguish the fire timely when a fire occurs inside the building

1. Wet Pipe System This system is suitable for use with fire protection areas at ambient temperature. Water from the fire sprinkler will spray out immediately to extinguish the fire.
2. Dry Pipe System This system is suitable for use in protected areas where temperatures are generally below freezing. In the piping system, air is compressed inside instead of water. Suitable for countries with very cold climates.

บริการซ่อมแซมเเละติดตั้งท่อน้ำระบบดับเพลิง

งานท่อสรปิงเกอร์

ท่อสปริงเกอร์

ท่อหน้าเครื่อง Fire pump

งานเปลี่ยนท่อตู้ดับเพลิง

งานท่อสปริงเกอร์